Δαδάκη, Σταυρούλα

Η βυζαντινή οχύρωση των Σερρών. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998. - 22 σ.: εικ.

Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 174-196


ΣΕΡΡΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha