Τουσίμης, Γεώργιος

Άκαρπες ουνιτικές προσηλυτικές ενέργειες στην Κασσάνδρα κατά τα μέσα του ΧΙΧ αιώνα / Γεώργιος Τουσίμης - Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998. - 10 σ.

Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.123-132


ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΟΥΝΙΑ
ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha