Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

Le développement économique des Balkans occidentaux et le rôle de lΈurope centrale et occidentale (XIIe-XVe σσ.). [Άρθρο] - Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1996. - 14 σ.

Τόμος Φιλέλλην: Studies in honour of Robert Browning, σσ.301-314


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha