Μαλούτας, Θωμάς

Βόλος. Αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1995. - 336 σ.: εικ.

9602608471


ΒΟΛΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha