Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ.

Εικόνα και δυναμική της βυζαντινής Θεσσαλονίκης στο μεσαιωνικό σλαβικό γίγνεσθαι. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000. - 7 σ.

Τόμος "Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο ορθοδόξου θεολογίας...: Πρακτικά", σ. 140-147


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΛΑΒΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha