Χριστοδούλου, Περικλής

Δημόσια οικοδομήματα των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων στη Μακεδονία. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999. - 25 σ.: εικ.

Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο", σσ. 307-332


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha