Γκούτας, Αχιλλέας Φιλ.

Ναουσαίοι μετανάστες στην Αίγυπτο / Αχιλλέας Φιλ. Γκούτας - Νάουσα: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος", 1999. - 12 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στον τόμο: "Νάουσα: 19ος-20ός αιώνας", σ.179-190.


ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΝΑΟΥΣΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha