Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ.

Η εξάπλωση της ελληνικής τυπογραφίας στον Βορρά / Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος - Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999. - 49 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 153-201


ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΥΡΩΠΗ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha