Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία

Πήλινες πυξίδες από τη Βέροια.Χρονολογικές ενδείξεις. [Άρθρο] - Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990. - 2 σ.: εικ.

Τόμος Β' Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμεική, σ. 151-159


ΒΕΡΟΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha