Δουκατά-Δεμερτζή, Σοφία

Η βυζαντινή Μαρώνεια από τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής στην Παληόχωρα / Σοφία Δουκατά-Δεμερτζή - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998. - 12 σ.: εικ.

Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 8, 1994", σ.359-370


ΠΑΛΗΟΧΩΡΑ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ροδόπης)
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha