Μεκάσης, Δημήτρης Μ.

Τα παλιά επαγγέλματα της Φλώρινας: Τόμος Β΄ / Δημήτρης Μ. Μεκάσης - Θεσσαλονίκη: Πρέσπες, 1996. - 207 σ.: εικ.


ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha