Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.

Σύντομος ιστορία του Αγίου Όρους / Γ. Θεοχαρίδη - Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963. - 3 σ.

Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 3-5(1963)


ΑΘΩΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha