Γιαννόπουλος, Γ.

Η Θεσσαλονίκη ως κόμβος μεταφορών της Βαλκανικής=Thessaloniki as a transportation junction in the Balkans. [Άρθρο] - Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998. - 8 σ.

Τόμος "Ιστορική γεωγραφία. Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής...", σ.273-280 Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha