Γεδεών, Μανουήλ Ιω.

Άγιος Ανδρέας η νησίς Κυρίλλου του Λουκάρεως. [Άρθρο] - Χ.τ.: Πυρσός, 1939. - 6 σ.: εικ.; χάρτ.

Τόμος "Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638)", σ. 207-1212


ΚΥΡΙΛΛΟΣ Α΄ Ο ΛΟΥΚΑΡΙΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha