Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία

Το art nouveau στην αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης / Μαρία Καμπούρη-Βαμβούκου - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990. - 36 σ.: εικ.

Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.ΙΙ, σ. 845-881.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha