Παντερμαλής, Δημήτριος

Η κεράμωση του ανακτόρου της Βεργίνας / Δημήτριος Παντερμαλής - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987. - 27 σ.+(7) πίν.: εικ.

Δημοσιευμένο στο: "Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο", τόμ.ΙΙ, σ. 579-605+(7) πίν. Περιέχει περίληψη στα γερμανικά.


ΒΕΡΓΙΝΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΚΕΡΑΜΩΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha