Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία

Μονομαχικά μνημεία στο Μουσείο της Βέροιας / Βικτωρία Αλλαμάνη - Θεσσαλονίκη.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987. - 22 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στο: "Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο", σ. 33-51+(3) πίν. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.


ΒΕΡΟΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha