Παντερμαλής, Δημήτριος

Inscriptions from Dion. Addenda et corrigenda. [Άρθρο] - Χ.τ.: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981. - 11 σ.

Τόμος "Ancient Macedonian Studies in honor of Charles F. Edson", σ. 283-294


ΔΙΟΝ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha