Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.

Μαρτυρία του περιηγητού Robert de Dreux περί του κωδκνοστασίου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης / Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980. - 11 σ.

Άρθρο από "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 267-277 Ανάτυπο από την "Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΚΓ', σ.604-614


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
DREUX, ROBERT DE
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha