Στογιόγλου, Γιώργος

Το Βυζαντινό "Βασιλικό" μοναστήρι και ο ναός Παναγούδας Θεσσαλονίκης / Γιώργος Στογιόγλου - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1995. - 20 σ.

Δημοσιευμένο στο: "Ζ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Σταυροπηγιακές και ενοριακές μονές. Ιερά Μονή Βλατάδων 18-20 Οκτωβρίου 1993", σ. 83-102.


ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha