Μπακιρτζής, Χαράλαμπος

Η ημέρα μετά την καταστροφή στους Φιλίππους / Χαράλαμπος Μπακιρτζής - Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών/Ε.Ι.Ε., 1989. - 15 σ.

Δημοσιευμένο στα "Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση", σ. 695-710.


ΦΙΛΙΠΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha