Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ.

Τρείς εκπαιδευτικοί εχεμυθούντες είναι πολύτιμος συμβολή εις την ιστορίαν της Δράμας από το 1900 έως το 1951 / Παναγιώτης Αραμπατζής - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988. - 6 σ.

Δημοσιευμένο στο "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 235-241


ΔΡΑΜΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha