Βακουφάρης, Περικλής

Ο Τύπος της Θεσσαλονίκης απέναντι στο Κουτσοβλαχικό Ζήτημα στα έτη 1880-81 / Περικλής Βακουφάρης - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988. - 11 σ.

Δημοσιευμένο στο "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 199-210


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΥΠΟΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΛΑΧΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha