Πατούρα, Σοφία

Χριστιανισμός και ιεραποστολική δράση στα Βαλκάνια κατά τον 4ο αιώνα / Σοφία Πατούρα - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1985 - 13 σ.

Δημοσιευμένο στο "ΣΤ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 19-32


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΠΡΩΙΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha