Ανδρεάδης, Χρήστος Γ.

Ο Κίτρους Θεόκλητος / Χρήστος Γ. Ανδρεάδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979. - 7 σ.

Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 252-258


ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΙΤΡΟΥΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΙΤΡΟΣ (Πιερίας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha