Βαλντέν, Σωτήρης

Βαλκανική συνεργασία: Ευκαιρίες και εμπόδια [Άρθρο] - Χ.τ.: Σιδέρης Ιωάννης, 1995. - 9 σ.

Τόμος "Τα Βαλκάνια στην Ενωμένη Ευρώπη: Η συμβολή της Ελλάδας", σ. 67-75


ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha