Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν.

Φορητές εικόνες του 15ου αι. του Βυζαντινού Μουσείου της Καστοριάς [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995. - 24 σ.: εικ.

Τόμος "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 345-367


ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha