Μέντζος, Αριστοτέλης

Η Κοιμητηριακή Βασιλική του Δίον : τα προσκτίσματα / Αριστοτέλης Μέντζος - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995. - 10 σ.: εικ.

Άρθρο από το "Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.6(1992), σ.235-244

Περιέχει βιβλιογραφία


ΔΙΟΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha