Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ.

Το μεσαιωνικόν νεκροταφείον της Ιερισσού. [Άρθρο] - Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1988. - 78-79 σ.


ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΣ (Χαλκιδικής)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha