Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ.

Χαράγματα πού χρονολογούν τα μολυβδόβουλα κάλυψης στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα / Πλούταρχος Λ. Θεοχαρίδης - Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1985. - 2 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στο: "Πέμπτο συμπόσιο βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων. Θεσσαλονίκη 7, 8 και 9 Ιουνίου 1985", σ. 23-24.


ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΘΩΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha