Γάσπαρης, Χαράλαμπος

Βυζάντιο και Βενετία. Η Βενετική διείσδυση στην Ανατολή [Άρθρο] - Χ.τ.: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993. - 81-118 σ.


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΙΚΙΕΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha