Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χάιδω

Ο αρχαίος οικισμός της Δράμας και το Ιερό του Διονύσου / Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη - Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992. - 42 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Η Δράμα και η περιοχή της: [Πρακτικά] επιστημονικής συνάντησης, Δράμα, 24-25 Νοεμβρίου 1989", σ. 67-108 Περιέχει περίληψη στα αγλλικά.


ΔΡΑΜΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha