Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ.

Ρεντίνα: [Toμ.] Ι: Οι Μυγδονικές πόλεις Αυλών, Βρομίσκος, Αρεθούσα και ο τάφος του Ευριπίδη. [Toμ.] ΙΙΙ: Το βυζαντινό κάστρο της Μυγδονικής Ρεντίνας, οι κατοικίες και τα εργαστήρια του οικισμού. [Toμ.] IV: Οι εκκλησίες του Βυζαντινού οικισμού / Νικόλαος Κ. Μουτσόπουλος - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1995. - 3 τ.: εικ., χάρτ. - Toμ.Ι: Βυζαντινά Μνημεία; 8. Toμ.IV: Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 92. .

Τόμος Ι: Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ, 1995, σ. xii+236. Τόμος ΙΙΙ: Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ. 2002, σ. 616. Τόμ.IV, Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 2000, σ. 435. (Διπλό).

Περιέχει ευρετήρια: Τόμ.Ι, σ. 157-164 Περιέχει βιβλιογραφία: Τόμ.Ι, σ. ix-xii


ΑΥΛΩΝ
ΒΡΟΜΙΣΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΑΦΟΙ
ΡΕΝΤΙΝΑ
ΝΑΟΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΜΥΓΔΟΝΙΑ (Αρχαία)
ΚΑΣΤΡΑ
ΑΡΕΘΟΥΣΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ--480 - 406 π.Χ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha