Κόντης, Βασίλειος

Ευαίσθητες ισσοροπίες. Ελλάδα και Αλβανία στον 20ο αιώνα / Βασίλειος Κόντης - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1994. - 239 σ.

Περιέχει περίληψη στα αγγλικά

Περιέχει ευρετήρια (σ.231-239) και βιβλιογραφία (σ. 227-230)

9602607858


ΕΛΛΑΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΕΣ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha