Σαρίπολος, Νικόλαος Ι.

Σύστημα συνταγματικού δικαίου και γενικού δημοσίου δικαίου [Βιβλίο] - Αθήνα: Ραφτάνης-Παπαγεωργίου χ.χ. - 3 τ.


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha