Χρυσοχοίδης, Γεώργιος

Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διά δημοσίαν ανάγκην [Βιβλίο] - Αθήνα: χ.ε., 1898. - 119 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha