Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ.

Στρατιωτική ποιν. νομοθεσία. Ναυτική ποινική νομοθεσία [Βιβλίο] - 3η - Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1922. - 380 σ.

Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha