Γαλάνης, Κωνσταντίνος

Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης των πολιτικών δικαστηρίων [Βιβλίο] - Αθήνα: Καμινάρης, Κ., 1928. - 640 σ.

Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha