Νικολόπουλος, Ιωάννης

Αστικόν δικονομικόν δίκαιον [Βιβλίο] - Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1914. - 246 σ.

Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα


ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha