Χασιώτης, Ιωάννης Κ.

Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς / Ιωάννης Κ. Χασιώτης - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993. - 231 σ.; χάρτ.

Περιέχει ευρετήρια (σ. 219-231) και βιβλιογραφία (σ. 199-214)

9602880155


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha