Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.

Προφυλακτικά μέτρα κατά την πολιτικήν δικονομίαν (άρθρα 1025-1079) [Βιβλίο] - Αθήνα: Τούλα, Α. Αφοί, 1916. - 100 σ.

Δεμένο μαζί με άλλα Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha