Τούντα-Φεργάδη, Αρετή

Μειονότητες στα Βαλκάνια. Βαλκανικές διασκέψεις 1930-1934 [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1994. - 247 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 239-247

9602607645


ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha