Λυκούρη-Λαζάρου, Έλλη

Τα αρχεία στο Νεοελληνικό Κράτος έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων (1821-1914) / Έ. Λυκούρη-Λαζάρου - Αθήνα: Τροχαλία, 1991. - 339 σ.

Περιέχει περίληψη στα γαλλικά

Περιέχει ευρετήρια (σ. 327-339) και βιβλιογραφία (σ. 301-326).

960702221


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha