Μπάρμπας, Ιωάννης Αχ.

Τραγούδια της Ανατολικής Θράκης: Κείμενα και ερμηνευτικός σχολιασμός [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1996. - 216 σ.: εικ.

Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από δωρεά

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 207-208


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha