Ανωγιάτης-Πελέ, Δημήτρης

Δρόμοι και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα [Βιβλίο] - Αθήνα: Παπαζήσης, 1993. - 251 σ.

9600210101


18ος ΑΙΩΝΑΣ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha