Τζινίκου-Κακούλη, Αθηνά

Γιατροί στον Μακεδονικό Αγώνα [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1996. - 303 σ.: εικ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 293-296


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΙΑΤΡΟΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha