Λάμπρου, Σπυρίδων Π.

Μικταί σελίδες: λόγοι (1902-1905), επιστολαί (1899-1903), μελέται (1874-1905) [Βιβλίο] - Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905. - δ'+848 σ.: εικ.


ΛΟΓΟΙ
ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha