Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ.

Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1978. - 141 σ.

Περιέχει ευρετήρια σσ. 121-129 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 131-137


ΣΕΡΒΙΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha