Πανταζής, Δημήτριος Α.

Περιηγητής Αθηνών : ήτοι περιγραφή των Αθηνών, του Πειραιώς και των εν αυτοίς αρχαιοτήτων / Ερανισθείσα εκ πολλών ατθιδογράφων ιδίως δε του Ου. Σμίθου υπό Δ. Πανταζή - Αθήνα: Τύποις Ιωάν. Αγγελοπούλου, 1868. - 278 σ. ; 18x12 εκ.


ΑΘΗΝΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha