Καρπόζηλος, Απόστολος

The ecclesiastical controversy between the kingdom of Nicaea and the principality of Epiros (1217-1233) / Απόστολος Καρπόζηλος - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1973. - (6)+110 σ.; χάρτ. - Βυζαντινά κείμενα και μελέτες; 7 .

Περιέχει ευρετήρια (σ.107-108) και βιβλιογραφία (σ.3-7).


ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΧΙΣΜΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha